Privacybeleid

Dit is het privacy beleid van DASmakkelijk. In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens die in het kader van de door DASmakkelijk aangeboden diensten worden verwerkt.

Dit privacy beleid kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Het meest actuele beleid treft u altijd aan op de website www.das-makkelijk.nl. Dit is privacy beleid, versie januari 2019.

DASmakkelijk
Wij zijn specialisten in Dynamische Aankoop Systemen.
Wij maken inkoopbeleid, voeren spend analyses uit, begeleiden aanbestedingen, beheren en managen uw contracten en faciliteren inkoopsamenwerkingen. Bij onze werkzaamheden verwerkt DASmakkelijk ook persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, leest u in dit beleid.

Door gebruik te maken van de dienstverlening gaat u akkoord met onderhavig privacy beleid. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in dit beleid genoemd.

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Contactpersonen van opdrachtgevers, leveranciers en derden waar wij mee samenwerken
 • Mensen die interesse tonen in onze diensten en/of contact opnemen
 • Websitebezoekers
 • Personen met of voor wie we een overeenkomst afsluiten
 • Sollicitanten.

Wie ontvangen deze persoonsgegevens?

 • DASmakkelijk
 • Derden indien dit noodzakelijk is – en voortvloeit – uit een overeenkomst, op grond van toestemming of op grond van de wet.

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens:

 • U levert deze zelf aan
 • Van onze opdrachtgever
 • Van een leverancier/derden.

Doelen en verwerking van persoonsgegevens:
Hieronder wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door ons verwerkt worden en voor welke doeleinden.

 1. Indien u contact opneemt, worden uw voor- en achternaam en de contactgegevens (telefoonnummer, e-mail) verwerkt zodat uw (aan)vraag behandeld en beantwoord kan worden.
 2. Indien u contactpersoon bent van uw organisatie, worden uw voor- en achternaam, contactgegevens (telefoonnummer en/of direct e- mailadres) en uw functie verwerkt zodat we contact met u kunnen opnemen/een overeenkomst kunnen uitvoeren.
 3. U kunt een online aanvraagformulier invullen op de website. Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt zodat wij kunnen reageren.
 4. Voor promotie- en marketing doeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe dienst die mogelijk interessant voor u is.
 5. Via Cookies, Google Analytics of Google Ads en soortgelijke kunnen wij nagaan wat bezoekers op onze website doen. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren en meer inspelen op wensen van bezoekers. Hiervoor kunnen gegevens verwerkt worden, zoals de bezochte webpagina, klik- en surfgedrag, de duur van uw sessie.
 6. Voor marketingdoeleinden kunnen wij persoonsgegevens kopen van derden. Deze derde heeft u reeds toestemming gegeven om uw gegevens aan ons te verstrekken.
 7. Wij zijn actief op social media. Indien u contact met ons opneemt via social media kunnen we uw naam, emailadres of social ID verwerken zodat we contact kunnen opnemen of uw vraag kunnen beantwoorden.
 8. We kunnen nieuwsbrieven verzenden. Bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor verwerken we uw naam, e-mailadres en geslacht om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kunt u zich bij elke nieuwsbrief afmelden door te klikken op ‘afmelden’.
 9. Van sollicitanten verwerken wij de brief, CV en correspondentie. Na het einde van de sollicitatieprocedure zullen deze gegevens binnen 4 weken worden verwijderd. Indien wij een sollicitant in ons dossier wensen te houden, zullen wij hierover de sollicitant informeren. We houden maximaal 1 jaar een sollicitant in ons dossier.
 10. Er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzameld. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden en in verband met juridische zaken en verjaringstermijnen.

Gronden
DASmakkelijk verwerkt persoonsgegevens die:

 1. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst
 2. verwerkt worden met uitdrukkelijke toestemming (toestemming mag u altijd intrekken) op grond van een wettelijke plicht verwerkt worden
 3. noodzakelijk verwerkt worden ten aanzien van een goede bedrijfsvoering, denk aan het verwerken van gegevens van contactpersonen van leveranciers.

Derden
DASmakkelijk verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden. Alleen met toestemming van u worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden, of wanneer delen noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Denk aan het verwerken van de naam en contactgegevens van een contactpersoon in een aanbesteding. Deze gegevens zijn noodzakelijk in het kader van uitvoering van de opdracht. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen indien dit verplicht is op grond van de wet. Er vindt geen doorgifte buiten de EU plaats.

Beveiliging
DASmakkelijk treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen bieden een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, en rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaren van gegevens
DASmakkelijk bewaart uw persoonsgegevens gedurende de dienstverlening, of zolang nodig is voor de overige doeleinden. De persoonsgegevens kunnen na het einde van de opdracht bewaard worden i.v.m. fiscale bewaartermijnen (bewaren van de administratie), juridische vervaltermijnen (de wet geeft aan dat een claim binnen een bepaalde periode ingediend moet worden). In het klanten- en relatiebeheer kunnen uw naam- en contactgegevens opgenomen zijn ten einde van een goede bedrijfsvoering. Deze lijst wordt periodiek opgeschoond.

Uw privacy rechten
U kunt op verzoek kennisnemen van de persoonsgegevens, verzoeken deze te verwijderen, aan te passen, te vergeten of te beperken. Ook kunt u uw toestemming intrekken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen dient aan uw verzoek uitvoering gegeven te worden. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan overeengekomen of vermeld in dit beleid. Ook heeft u het recht om een klacht bij ons in te dienen of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek, bezwaar of klacht kunt u richten aan ons kantoor via info@das-makkelijk.nl

DASmakkelijk
Spoorlaan 10
5481 SK Schijndel

Contact met DASmakkelijk

Bent u overtuigd van de voordelen van DASmakkelijk? Bel gerust, dan komen wij langs voor een vrijblijvende kennismaking.
Wij zijn gevestigd in Schijndel, maar werken uiteraard door het hele land.

Laat uw gegevens achter en wij bellen u
zo spoedig mogelijk voor een afspraak.

DASmakkelijk
Spoorlaan 10
5481 SK Schijndel
0413 - 726 006
info@das-makkelijk.nl

Laat je gegevens achter

  Privacy verklaring DASmakkelijk is een initiatief van Inkoopmeesters